Jump to content

E-books / History


Cover for Landet som ingen ägde
E-book

Landet som ingen ägde

Den ryskleddda befrielsen av Stockholm på Annandag Jul 2027 skänkte svenskarna nytt hopp och gav dem kontroll över hela Sverige, norr om Göta Kanal. Söder om kanalen delas landet i ...


Cover for Den nazistiska konspirationen
E-book

Den nazistiska konspirationen

Detta är den hisnande historien om nazisternas hemliga plan att mörda Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin och Winston Churchill – mitt under ett av andra världskrigets mest avgöran ...


Cover for Den svenska krigsmakten under kalla kriget
E-book

Den svenska krigsmakten under kalla kriget

En ögonöppnande skildring av Sveriges militära utveckling under kalla kriget.Under kalla kriget präglades det svenska samhället av en stark försvarsvilja. Med andra världskrigets l ...


Cover for Försvar för folkhem och fosterland
E-book

Försvar för folkhem och fosterland

En elegant skildring av den svenska krigsmaktens utveckling under kalla kriget. Genom åren har det svenska försvaret genomgått betydande förändringar. I "Försvar för folkhem och fo ...


Cover for Svenska flottan under kalla kriget
E-book

Svenska flottan under kalla kriget

Under kalla kriget var det officiellt uttalat att den svenska flottan skulle upprätthålla krigsberedskap för att skydda Sverige och den svenska neutraliteten. I fredstid var det dä ...


Cover for Med slavar i lasten
E-book

Med slavar i lasten

"Har ni seglat på Afrika?" "En gång, aldrig mer. Man tjänar bra om allt går väl, men eländet biter sig fast i själen." Han menar slavhandeln, tänkte Abraham. Den visste han inte my ...


Cover for Osmanska riket
E-book

Osmanska riket

Ett av historiens mest mångskiftande och fascinerade storpolitiska komplex sträckte sig över Medelhavet, Svarta havet och Röda havet – från Armenien till Algeriet, från Ukraina til ...


Cover for Olympiska spelen : de första tusen åren
E-book

Olympiska spelen : de första tusen åren

Idrotten är idag kanske det mest levande arvet från antiken. Alla känner till de olympiska spelen, och många utövar själva en sport som har sina rötter bland forntidens greker. Men ...


Cover for Biafra : minnen av krig, svält och undergång
E-book

Biafra : minnen av krig, svält och undergång

SVÄLT SOM VAPEN, två miljoner döda, de flesta barn. Under Biafrakriget följde världen för första gången en oerhörd svältkatastrof i direktrapporter. Få lämnades oberörda av bildern ...


Cover for Från Homeros till Rom del 1
E-book

Från Homeros till Rom del 1

Den huvudsakliga forskningsfåran i antikvetenskap är präglad av en teoretisk empirism där den egna observationen och bearbetningen av källmaterial betraktas som kärnan i verksamhet ...


Cover for En kungsådra för nationens samhörighet : Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle
E-book

En kungsådra för nationens samhörighet : Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle

1868 utkom premiärupplagan av Läsebok för folkskolan, som var en av de första massproducerade svenska läroböckerna. Den fick ett snabbt genomslag och användes i undervisningen på f ...


Cover for Operation Stella Polaris
E-book

Operation Stella Polaris

Här berättas historien om Stella Polaris, en omdiskuterad operation som initierades 1944. Denna händelse skulle kasta en långvarig skugga över historieskrivningen ända fram till ka ...


Cover for Tähystäjäritari: Mannerheim-ristin ritari Lauri Äijön elämä
E-book

Tähystäjäritari: Mannerheim-ristin ritari Lauri Äijön elämä

Viimeisen lentäjäritarin tarina.Tykistössä sotilaspalveluksensa aloittanut Lauri Äijö siirtyi pian vapaaehtoisena ilmavoimien tähystäjäkurssille. Ruhallisenluonteisen pohjalaisen t ...


Cover for Tampere taistelee 1899–1944
E-book

Tampere taistelee 1899–1944

Sukellus Suomen itsenäisyyden ja Tampereen kuohuvaan historiaan.Ajatus itsenäisyydestä on kuohunut suomalaisen kansan mielissä aina. Vähitellen ajatuksesta on tullut totta ja Suomi ...


Cover for De kristna i mellanöstern : slutet på en tvåtusenårig historia?
E-book

De kristna i mellanöstern : slutet på en tvåtusenårig historia?

Under tusentals år har Mellanöstern präglats av religiös mångfald. Här har flera av världsreligionerna sitt ursprung, liksom de tidigaste spåren efter mänsklig högkultur. Inte mins ...


Cover for Iran mellan tre revolutioner
E-book

Iran mellan tre revolutioner

Iran har på kort tid genomgått tre omvälvande revolutioner. Det började 1906, då landet vände sig bort från despotism och envälde och såg framför sig ett modernare samhälle med med ...


Cover for Drottning Louise : Som om jag vore något märkvärdigt
E-book

Drottning Louise : Som om jag vore något märkvärdigt

1923 gifte sig Louise Mountbatten med kronprins Gustaf Adolf och hennes liv förändrades för alltid. Som svensk kronprinsessa fick hon ett liv i strålkastarljuset, ett liv hon inte ...


Cover for Politiskt aktörskap i en omvandlingstid : Sverige 1880–1930
E-book

Politiskt aktörskap i en omvandlingstid : Sverige 1880–1930

Decennierna kring förra sekelskiftet var en turbulent tid med stora omvälvningar i det svenska samhället. Här möter läsaren tio personer som var med och agerade politiskt i skeende ...


Cover for 1920-talet : En spegel för vår tid
E-book

1920-talet : En spegel för vår tid

Hur såg världen ut för hundra år sedan?   1920-talet passeras alltför ofta som en transportsträcka mellan första världskrigets efterspel och andra världskrigets förspel. Så är det ...


Cover for 	Gudstjänstens rötter: Urkyrkans gudstjänst i ljuset av tempel, synagoga och måltidsbön
E-book

Gudstjänstens rötter: Urkyrkans gudstjänst i ljuset av tempel, synagoga och måltidsbön

Hur gick gudstjänsten till på apostlarnas tid? Vad var nytt och specifikt kristet, och vad tog man över från den judendom man vuxit upp med? Gudstjänstens rötter tar med läsaren på ...


Cover for Sotavänrikki Kustaa Kotsalo: lentäjä toisessa polvessa
E-book

Sotavänrikki Kustaa Kotsalo: lentäjä toisessa polvessa

Optimistisen lentäjä-ässän elämäKustaa Kotsalo syntyi Sortavalassa vuonna 1922. Hänen isänsä Leonard Lindberg oli vastaperustettujen ilmavoimien lentäjä, ja myös äidin puolella oli ...


Cover for Dagbok och personliga betraktelser över Rysslands krig mot Ukraina
E-book

Dagbok och personliga betraktelser över Rysslands krig mot Ukraina

I denna gripande dagbok skildras en rysk kvinnas inre kamp och reflektioner under Rysslands krig mot Ukraina. Bosatt i Sverige i nästan tre decennier, delar hon med sig av sina dju ...


Cover for Exterminii Del 4 Flykt
E-book

Exterminii Del 4 Flykt

Lisa och barnen kommer äntligen iväg på den där hett efterlängtadebåtturen med Jenny och hennes båtvänner, Linda, Jim och Manfred.Efter en avkopplande tur ut mot de yttre öarna i N ...


Cover for Sodan ja rauhan päiväkirjat: Kirjeenvaihtoa ja kirjoituksia 1939-1950
E-book

Sodan ja rauhan päiväkirjat: Kirjeenvaihtoa ja kirjoituksia 1939-1950

Sodan ja rauhan päiväkirjat -teos sisältää Kemijokivarressa 1918 syntyneen Antti Laurinollin päiväkirjat talvi- ja jatkosodan ajalta. Valoisia sävyjä sota-aikaan tuovat rauhan ajan ...


Cover for NYA LÖDÖSE : staden före Göteborg
E-book

NYA LÖDÖSE : staden före Göteborg

Stadsdelen Gamlestan i Göteborg syftar tillbaka på staden Nya Lödöse, som låg vid Säveåns utlopp i Göta älv för 500 år sedan. Utifrån tusentals handskrivna sidor från 1500- och 160 ...